Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vanliga frågor

Arbetsbelastningen är väldigt hög, vi lärare har fått allt fler administrativa arbetsuppgifter. Hur tas detta om hand i avtalet?

Lärares arbetsbörda har ökat under lång tid. De senaste reformerna har medfört en ökad administration. Omfattningen av problematiken står klar för Lärarnas Riksförbund. Parterna har dock ingen gemensam uppfattning om lärares arbetssituation. Därför kommer de centrala parterna att tillsammans göra en inventering i syfte att skapa en gemensam bild. Denna bild ska utgöra underlag för insatser på såväl nationell som lokal nivå. Som en del av arbetet ska centrala parter även undersöka hur lärares arbetstid och arbetsuppgifter kan hanteras i olika skolformer. Redan under det partsgemensamma arbetet i tidigare avtal har parterna kunnat konstatera att en väl fungerande skolverksamhet kräver någon form av system för arbetsfördelning.  Avtalet innehåller en hänvisning till detta. Arbetet ska vara sammanställt senast årsskiftet 2013/2014.

För att förbättra tillämpningen av avtalet ska de centrala parterna tillsammans utarbeta "frågor och svar" om de bestämmelser som gäller för lärares arbetstid. Arbetet ska vara klart senast den 15 mars 2013.

Hittar du inte frågan du söker? Skicka in din egen fråga ›
Visa frågor inom kategori: