Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vanliga frågor

Finns det några andra viktiga förändringar i avtalet?

- Begränsningen av utbetalning av föräldraledighetstillägget till endast en sammanhängande period är borttagen. Arbetstagaren får i fortsättningen själv disponera förläggningen av de 150 tilläggsdagarna inom ramen för föräldraledighetslagens regler om högst tre ledighetsperioder per kalenderår. Tillägget är knutet till att man uppbär föräldrapenning över garantinivån och utbetalas längst till dess barnet är 24 månader. Den nya bestämmelsen tillämpas på föräldrar till barn födda efter 30 september 2012. Ledighet för föräldrar till barn födda tidigare, regleras av AB från 2010.

- En ny bestämmelse införs som innebär att man blir tillsvidareanställd om man har mer än tre års sammanlagd anställningstid inom en femårsperiod i både vikariat och allmän visstidsanställning, AVA. Det som hittills gett arbetsgivaren möjlighet att anställa en person sammanlagt fyra år utan att erbjuda tillsvidareanställning, ändras alltså till att bli högst tre år. Reglerna i LAS om att den som varit anställd mer än två år i antingen vikariat eller AVA skall tillsvidareanställas finns givetvis kvar. Den nya regeln gäller från den 1 april 2013.

- En ny bestämmelse införs om en månads ömsesidig uppsägningstid för tidsbegränsade anställningar som avses vara mer än tre månader. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp anställningen, krävs att saklig grund enligt LAS föreligger. För lärare innebär förändringen förbättrade möjligheter att kunna lösgöra sig från en tidsbegränsad anställning, för att anta ett mer attraktivt anställningserbjudande.

- En ny bestämmelse införs som heter Besök hos vårdgivare med bibehållen lön. Denna bestämmelse ersätter en tidigare med otydligt och delvis föråldrat innehåll. Arbetstagaren har i fortsättningen rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Hittar du inte frågan du söker? Skicka in din egen fråga ›
Visa frågor inom kategori: