Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vanliga frågor

Hur många nya arbetsuppgifter kan rektor egentligen lägga på oss lärare under läsårets gång? Vad kan Lärarnas Riksförbund göra?
Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att säkerställa dels att arbetsuppgifterna anpassas till varje individs behov och förutsättningar, dels att arbetstagarna inte utsätts för en skadlig arbetsbelastning. Detta innebär att arbetsgivaren ansvarar för hela lärarens arbetssituation och att alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Mängden arbetsuppgifter måste således dimensioneras så att den totala arbetsbelastningen blir acceptabel. Om rektor har gjort en dimensionering vid arbetsårets början och sedan vill lägga på ytterligare måste en diskussion om rimligheten i detta komma till stånd. Prioriteringar måste ske. En övertidssituation kan också uppstå. Lärarnas Riksförbund kan bistå dig vid diskussionen med arbetsgivaren. Om problematiken är mer allmän kan Lärarnas Riksförbund påkalla förhandling med arbetsgivaren eller vidta åtgärder utifrån Arbetsmiljölagens bestämmelser. Lärarnas Riksförbund kan även driva krav på ersättning för övertidsarbete om detta blir aktuellt.
Hittar du inte frågan du söker? Skicka in din egen fråga ›
Visa frågor inom kategori: