Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vanliga frågor

Jag har två årskurs 9 i svenska och ska hantera nationella prov för båda grupperna. Jag har 35 timmar i veckan som reglerad arbetstid, den räcker inte till för de nationella proven också. Hur ska jag göra?

Rektor beslutar inför verksamhetsåret vilken tidsomfattning av en lärartjänst de nationella proven tar i anspråk. Eftersom lärare har årsarbetstid ska lärarens arbetstidsförläggning planeras så att det finns tid för de nationella proven inom den reglerade arbetstiden.

Om lärarens arbetstid har använts till annat måste ansvarig chef besluta vilka omprioriteringar som ska göras så att proven kan genomföras. Om arbetsuppgifterna inte ryms inom lärarens reglerade arbetstid kan övertidsarbete bli en akut lösning. Ersättningen för övertidsarbete framgår i gällande kollektivavtal.

Hittar du inte frågan du söker? Skicka in din egen fråga ›
Visa frågor inom kategori: