Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vanliga frågor

Vilka förändringar genomfördes i betygssystemet 2011?

Dels blev det en ny betygsskala och dels skedde förändringar i kriteriesystemet (numera kallat kunskapskraven).

Betygsskalan ändrades till en sexgradig skala med fem godkända steg (A-E) samt ett underkänt (F). Streck (-) finns kvar som benämning för att det saknas underlag för betygssättning. Denna skala gäller för samtliga skolformer förutom grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särvux. I dessa skolformer tillämpas inte F och streck (-).

Den mest betydelsefulla förändringen ur ett lärarperspektiv var dock hur de nya kunskapskraven (tidigare kriterierna) är konstruerade. Det förra systemet byggde på idén att olika kunskapskvaliteter går att ordna hierarkiskt. Detta markerades i kriterierna av aktiva verb enligt följande exempel: Eleven redogör (G), eleven jämför (VG) eller eleven värderar och drar slutsatser (MVG). I det nya systemet återfinns dessa olika kvaliteter på samtliga nivåer, men att skillnaden ligger i hur de kommer till uttryck: Eleven redogör översiktligt (E), eleven redogör utförligt (C) eller eleven redogör utförligt och nyanserat (A). Dessa förändringar har fått betydelse för hur lärare måste tänka kring bedömning och betygssättning i allmänhet och uppgiftskonstruktioner och rättning i synnerhet.

Hittar du inte frågan du söker? Skicka in din egen fråga ›
Visa frågor inom kategori: