Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Yrkets förutsättningar

Det svenska skolväsendet spänner från förskola till vuxenutbildning.

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola.

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet.

Utbildning inom skolväsendet anordnas av huvudmän i form av kommuner, landsting, staten eller enskilda aktörer.

Lärarlegitimation

Sedan den 1 december 2013 krävs lärarlegitimation för att tillsvidareanställas, undervisa och sätta betyg inom så gott som hela det offentliga svenska skolväsendet.

Legitimationen stärker yrkets identitet och är ett stöd för det goda arbete som utförs av Sveriges lärare. Den stärker de behöriga, utbildade lärarnas ställning eftersom vissa arbetsuppgifter inte får utföras självständigt av den som saknar legitimation.

Läs mer om kraven om lärarlegitimation ›

Karriärtjänster för lärare

Regeringen har beslutat att inrätta statligt finansierade karriärtjänster för lärare. Två spår är möjliga: förstelärare, som helt grundar sig i pedagogisk skicklighet, och lektor som i större utsträckning är en akademisk meritering.

Lärarnas Riksförbund har länge kämpar för att lärare ska kunna göra karriär inom yrket. Vi vill att så många medlemmar som möjligt tar chansen att utvecklas genom denna karriärreform, både genom nya arbetssätt utveckla undervisningen, men också för att få bättre betalt för sådant man redan gör.

Läs mer om reformen för karriärtjänsterna ›

Grundutbildningen

Rätt utbildning är ett grundläggande krav för att få arbeta som lärare eller studie- och yrkesvägledare. För lärare betyder det att vara utbildad både för de årskurser och de ämnen man undervisar i.

Så här blir du lärare ›

Så här blir du studie- och yrkesvägledare ›

Introduktionsperiod

Reglerna om krav på genomgången introduktionsperiod för att få legitimation har ändrats. Från och med den 1 juli 2014 kan alla som har en lärarexamen ansöka om legitimation, oavsett om man arbetat som lärare eller inte.

Samtidigt kvarstår rätten till introduktionsperiod med mentorsstöd för nya lärare.

Mer om förutsättningarna för introduktionen ›

Lärares befogenheter

Lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till exempel när elever är stökiga och stör undervisningen.

Vanliga frågor

 • Kan rektor sätta betyg?
 • Vem kan söka karriärtjänsterna?
 • Vad gäller om jag inte tagit ut min examen?
 • Hur förlorar man sin lärarlegitimation?
 • Kan jag ta ifrån en elev sin mobiltelefon?

10 steg till en bättre skola

 • En skola med fokus på kunskap
 • En grundskola för alla
 • En gymnasieskola med hög kvalitet
 • Lärare i rätt ämne och skolår
 • Eleverna behöver vägledning
 • Garanterad nationell likvärdighet
 • En lärarutbildning av högsta kvalitet
 • Attraktiva villkor för lärare
 • Stärk lärarens yrkesroll
 • Politiker - gör upp om skolan!

Tankar om skolan i media

Få områden i samhället intresserar och engagerar så mycket som just skolan. Zoran Alagic är presschef på Lärarnas Riksförbund och beskriver i sin blogg debatter, artiklar och annat som media publicerar om skolan.

Kompetens för framtiden

Andelen elever som väljer yrkesprogrammen sjunker stadigt och de flesta avhoppen ur gymnasiet sker från dessa program. Hur säkrar vi upp framtidens arbetsmarknadsbehov? Och hur får vi eleverna att välja, och slutföra yrkesprogrammen?

Vi föreslår "13 steg mot en mer attraktiv gymnasieskola"

LO och lärarfacken: Så får alla elever samma chans

Det saknas en kraftfull och sammanhållen politik för att alla skolor ska erbjuda alla elever samma chans.

Tre fackliga organisationer kommer att samverka i ett flerårigt projekt för att ge skolorna mer likvärdiga förutsättningar.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Andreas Mörck

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-18 14.24

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin