Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ansvar och befogenheter

De lagar och regler som gäller för samhället i stort
gäller självklart även för lärare i skolan. Det finns dessutom vissa specialregler som särskilt omfattar skolan och som man som lärare ska känna till och utgå ifrån i sitt dagliga arbete.

Den rättsliga grunden för lärarens ansvar träder i kraft i och med anställningsavtalet. I de arbetsuppgifter som följer av anställningsavtalet ligger ett krav på att utföra dessa inom ramen för de lagar, avtal och övriga bestämmelser som gäller för verksamheten.

Lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande eller när elever är stökiga och stör undervisningen.

Kollektiv bestraffning, eller hot om detta, är inte tillåtet.

Ordningsregler

Enlig skollagen ska ordningsregler finnas för varje skolenhet. Genom ordningsreglerna får rektorn och lärarna allmänna befogenheter att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att se till att eleverna garanteras trygghet och studiero, eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det kan till exempel handla om tillrättavisningar, att stoppa skadegörelse eller att flytta om i klassrummet för att sära på elever.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-21 13.44

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin