Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet

Vad har jag som lärare egentligen för skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som min rektor ålägger mig? Detta är en ständigt återkommande frågeställning på arbetsplatsen.

Grundläggande för frågeställningen är två olika begrepp: arbetstagarens arbetsskyldighet och arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Ett anställningsavtal fungerar på många sätt precis som vilket annat avtal som helst. Det rör sig om två parter – arbetstagaren och arbetsgivaren – som ingått en överenskommelse.

Arbetstagarens åtagande

Arbetstagarens viktigaste åtagande enligt avtalet är självfallet att utföra det arbete som avtalats om.

Arbetstagarens arbetsskyldighet grundar sig på skyldigheten att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningsavtalet, eventuellt kollektivavtal, läroplaner samt vad som går att utläsa ur rättspraxis.

Arbetsgivarens skyldighet

Arbetsgivarens viktigaste skyldighet är att faktiskt erbjuda arbetstagaren det överenskomna arbetet och förstås att betala ut lön för utfört arbete.

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt grundar sig på den så kallade Decemberöverenskommelsen från 1906 mellan LO och SAF som bland annat innebar att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen.

Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan

  • bestämma verksamhetens former
  • bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras
  • bestämma vilka och hur många anställda som ska utföra arbetet
  • bestämma de anställdas arbetstider
  • utfärda föreskrifter och policyer för till exempel ordningen på arbetsplatsen och användningen av dator och mobiltelefon
  • omplacera arbetstagare inom ramen för deras arbetsskyldighet.

Arbetsgivaren får inte utöva arbetsledningsrätten godtyckligt, eller på ett sätt som strider mot god sed.

Om diskussion uppstår

Lärarnas Riksförbund kan konstatera att lärares arbetsskyldighet är betydligt omfattande.

Om diskussion uppstår på arbetsplatsen om skyldigheten att utföra vissa arbetsuppgifter bör arbetsgivaren avkrävas en skriftlig befordran.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-26 10.01