Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivaren vidta alla åtgärder för att arbetstagaren inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Med arbetstagare likställs elever.

Arbetsmiljölagen 3 kap 2 §:

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Skolförfattningarna är överordnade Arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagens efterlevnad är således ytterst skolledningens ansvar. Det är skolledningen som ansvarar för att lärare har erforderlig utbildning och kunskap om säkerhetsföreskrifter, rutiner och kontrollsystem. 

Det finns möjlighet för skolledningen att delegera ansvaret. I förarbetena till Arbetsmiljölagen har det understrukits vikten av att en sådan delegering är klar och tydlig.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 11.25

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin