Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Disciplinära åtgärder

Lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till exempel när elever är stökiga och stör undervisningen.

Bestämmelserna i skollagen om disciplinära åtgärder gäller både för skolor inom det offentliga skolväsendet och för fristående skolor.

Utvisning och kvarsittning

Om en elev stör undervisningen får läraren visa ut eleven från undervisningslokalen, och också bestämma att en elev ska stanna kvar i skolan.

Utredning

Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller gjort något allvarligare ska rektorn se till att saken utreds.

Skriftlig varning

När utredningen är klar får rektorn besluta att ge eleven en skriftlig varning. Den skriftliga varningen ska innehålla information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt beteende.

Tillfällig omplacering

Rektor får i vissa fall tillfälligt flytta en elev till en annan undervisningsgrupp eller en annan plats inom samma skolenhet.

Avstängning

Rektor eller huvudmannen kan, under vissa förutsättningar, stänga av en elev från skolans verksamhet.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21 11.29

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin