Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Tillfällig omplacering av elev

Omplacering kan bli aktuellt om utredningen och de åtgärder som vidtagits inte har haft någon effekt.

Omplacering inom samma skolenhet

Rektor får i vissa fall tillfälligt flytta en elev till en annan undervisningsgrupp eller till en annan plats inom samma skolenhet.

Omplacering kan bli aktuellt först när man gjort en gjort en utredning och åtgärderna utifrån den inte har haft någon effekt.

Omplaceringen får bara i undantagsfall gälla längre än två veckor, och den får aldrig vara längre än fyra veckor.

Vårdnadshavaren ska informeras om rektorns beslut.

Den som beslutar om omplaceringen ska även dokumentera det.

Tillfällig omplacering inom samma skolenhet gäller förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Omplacering vid annan skolenhet

Om den tillfälliga omplaceringen inom skolan inte har gett önskat resultat får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska flytta till en annan skola.

Rektorn på den andra skolan måste vara med och besluta och vårdnadshavaren måste kontaktas innan eleven flyttas.

Placeringen vid den andra skolan ska bara i undantagsfall vara längre än två veckor och den får aldrig vara längre än fyra veckor.

Den som beslutar om en tillfällig placering vid annan skola ska dokumentera det.

Tillfällig omplacering vid annan skolenhet gäller förskoleklassen, grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-08 15.03

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin