Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Omhändertagande av föremål som tillhör elev

Rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan eller på fritidshemmet. Skollagen anger vad som gäller.

Du får inte utöva våld eller tvång vid omhändertagandet.

Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen. Men om eleven har tagit med sig föremålet flera gånger får skolan göra ett undantag och omhänderta föremålet upp till fyra dagar, i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas.

Det gäller även om det är ett föremål som eleven inte bör få tillbaka på grund av dess beskaffenhet.

Om du inte återlämnar föremålet efter lektionen ska du dokumentera omhändertagandet skriftligt.

Rektorn, eller den person som rektorn har bestämt, ska snabbt anmäla till polisen om man har tagit hand om stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor. Då får skolan behålla föremålet tills det är avgjort om polisen ska ta det i beslag.

Skollagens bestämmelser om omhändertagande av föremål (5 kap. 22-24 §§) gäller i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-17 16.13

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin