Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Straffrättsligt ansvar

Brottsbalkens regler gäller i skolan såväl för lärare som för andra medborgare.

Lärare kan göra sig skyldiga till uppsåtliga brott, men det förutsätter att läraren har en avsikt som till exempel vid

  • misshandel 
  • olaga tvång 
  • olaga hot 
  • ofredande 
  • sexuellt ofredande. 

Lärare kan också straffas för att av oaktsamhet ha skadat elever, exempelvis vid 

  • vållande till annans död 
  • vållande till kroppsskada 
  • framkallande av fara för annan 
  • arbetsmiljöbrott.

För att någon ska kunna dömas till ansvar för brott, till exempel misshandel, förutsätter det att inte någon av de så kallad ansvarsfrihetsgrunderna enligt 24 kap Brottsbalken föreligger. De ansvarsfrihetsgrunder som kan bli aktuella är nöd och nödvärn. 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Det innebär att man har rätt att till exempel bryta sig in i ett hus för att släcka en brand.

Nödvärn föreligger när en person försöker hejda ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Det kan gälla personen själv eller någon annan. 

Exempel från skolans värld är att en lärare kan komma att åberopa nödvärnsregeln vid ett slagsmål mellan elever på en skolgård och läraren tvingas använda våld för att skilja slagskämparna åt. Ytterligare exempel är att läraren ingriper för att stoppa elever som vandaliserar skolan. 

I de ovan nämnda exemplen har läraren begått brottslig gärning endast om agerandet är uppenbart oförsvarligt med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Med andra ord kan det sägas att det i dessa fall är tillåtet att använda våld i rimlig omfattning.

Grundläggande för lärarens roll är förbudet för lärare att aga elev.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-08 15.10

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin