Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Att vara VFU-handledare

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är viktig och uppskattad av lärarstudenterna. Därför är också VFU-handledaren mycket viktig för lärarstudentens utveckling. Samtidigt ger handledning av studenter lärare en möjlighet att själv utvecklas.

En grundförutsättning för god VFU är att den lärare som tar emot studenter upplever att den har den kompetens och tid som krävs för uppdraget. För oss är det självklart att det är utbildade lärare som tar emot lärarstudenter i ämnen de är behöriga för.

Den yrkesverksamma läraren som tar på sig detta uppdrag måste ges förutsättningar att kunna ta det ansvar som krävs. Det innebär dels att få utbildning för uppdraget men också tillräckligt med tid för varje student.  

Arbetsgivaren måste i samarbete med lärarstudenternas lärosäte göra det möjligt för varje handledare att få den utbildning som behövs.

De lärare som är VFU-handledare måste också ges möjlighet till fortlöpande kontakt med lärosätet och under arbetstid kunna delta i seminarier och utbildningar som lärarutbildningen anordnar.

VFU-handledaren ska:

  • Vara väl förtrogen med de mål som gäller för studentens inriktning och kurser. Detta för att tillsammans med den studerande kunna planera VFU-perioden på bästa sätt. 
  • Vara en god reflektionspartner till den studerande och ansvara för att handleda och stödja lärarstudenten.
  • Ansvara för att ge underlag för bedömning av den studerande utifrån aktuella kursmål.

Arbetsgivaren ska:

  • Avsätta tillräckligt med tid för uppdraget inom lärarens reglerade arbetstid.
  • Uppmuntra och underlätta deltagande i fortbildning kopplad till handledaruppdraget.
  • Genom god löneutveckling visa att det är ett viktigt och utvecklande uppdrag att vara VFU-handledare.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 10.30

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin