Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Bli lärare

Det är svårt att tala om lärarutbildningen. Dels är utbildningen uppdelad på fyra olika examina, dels bedrivs lärarutbildning på fler än 25 orter i landet. Du behöver alltså veta vilken sorts lärare du ska bli innan du väljer vad och var du ska studera.

Varje lärosäte som vill ge lärarutbildning har fått ansöka om detta och Universitetskanslersämbetet har avgjort vilka som får förtroendet att utbilda nya lärare. Examensrätten ges för en viss examen, inriktning och för ämneslärarexamen även i bestämda ämnen.

Lärarutbildningens struktur

I alla lärarutbildningar ingår två terminer "utbildningsvetenskaplig kärna" samt en termin verksamhetsförlagd utbildning. Den som vill bli ämneslärare och redan har rätt ämneskunskaper kan läsa en förkortad utbildning som består av kärnan och verksamhetsförlagd utbildning. 

Förskollärarexamen

Utbildningen är 3,5 år lång och ger behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass.

Grundlärarexamen

Utbildningen är indelad i tre inriktningar, mot förskoleklass och årskurs 1–3, mot årskurs 4–6 samt mot fritidshem.

Alla lärare som utbildas mot F–3 blir behöriga att undervisa i svenska, matematik, engelska, so, no och teknik. Utbildningen är 4 år lång.

Lärarna som utbildas mot 4–6 väljer utöver de obligatoriska ämnena svenska, matematik och engelska en specialisering mot no, so eller praktiska/estetiska ämnen. Utbildningen är 4 år lång.

De som läser inriktningen mot fritidshem blir också behöriga i ett eller två praktiska/estetiska ämnen. Utbildningen är 3 år lång.

Ämneslärarexamen

Ämneslärare för grundskolan utbildas i tre ämnen. Ett ämne ska omfatta minst 90 högskolepoäng och de andra två minst 45. Utbildningen är 4,5 år lång.

Ämneslärare för gymnasieskolan utbildas i två ämnen. Ett ämne omfattar 120 högskolepoäng och det andra 90. Utbildningen är 5 eller 5,5 år lång.

Ämneslärare i praktiska och estetiska ämnen får behörighet att undervisa i hela skolsystemet.

Yrkeslärarexamen

Utbildningen till yrkeslärare är tre terminer med krav på tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet i det aktuella yrket.

För ämneslärare i grundskolans 7–9 gäller att ett ämne ska omfatta minst 90 och två ämnen minst 45 högskolepoäng vardera. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik måste alltid omfatta 90 högskolepoäng. Om du vill kombinera två av de ämnena ryms alltså bara två ämnen om vardera 90 högskolepoäng i din examen.

För gymnasieskolan ska det ena ämnet omfatta minst 120 högskolepoäng och det andra 90.

Som tidigare ställs krav på att ämnena svenska och samhällskunskap måste omfatta 90 (inriktning 7–9) respektive 120 (inriktning gymnasieskolan) högskolepoäng, detsamma gäller för ämnet musik.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 10.29

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin