Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Introduktionsperioden

Alla som har en lärarexamen kan ansöka om lärarlegitimation, oavsett om du arbetat som lärare eller inte.

Samtidigt kvarstår rätten till introduktionsperiod med mentorsstöd för nya lärare. Rätten till introduktionsperiod har skrivits in i skollagen.

I övrigt regleras introduktionsperioden dels i Behörighetsförordningen (2011:326), dels i Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Skollagen (2 kapitlet § 22a) säger att en huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som har behörighetsgivande examen ska se till att läraren eller förskolläraren i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas genomför en introduktionsperiod inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet. Detta gäller förstås bara om man inte redan genomfört en introduktionsperiod.

Det spelar alltså ingen roll ifall du är anställd tillsvidare eller på visstid, det är huruvida du i huvudsak undervisar i det som du är utbildad för som avgör rätten till introduktionsperiod.

Om du inte har rätt till introduktion på din första anställning har du alltså rätt till det så fort du får en anställning som i huvudsak motsvarar din behörighet.

Introduktionens syfte

Enligt Skolverkets föreskrifter är syftet med introduktionsperioden att lärare ska få stöd på ett yrkesmässigt, personlig och socialt plan.

Introduktionsperioden ska stimulera lärarens professionella utveckling, bidra till en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren samt utveckla lärarens förståelse för skolan som arbetsplats, och skolans roll i samhället.

I föreskrifterna betonas också att mentorn måste ges fortsättningar att kunna fullgöra sin uppgift, samt att den nya läraren under introduktionen ska ges möjlighet att fullgöra så många av yrkets uppgifter som möjligt.

Stöd av en Mentor

Enligt Behörighetsförordningen ska en lärare, som genomför en introduktionsperiod, få stöd av en mentor under introduktionen. Mentorn ska vara legitimerad lärare, och ska ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare, eller förskollärare, för uppgiften som mentor.

Dessutom ska rektorn eller förskolechefen se till att det finns en plan för introduktionsperioden.

Introduktionsperiodens längd

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid, och får genomföras under en eller flera anställningar.

En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som under en tidigare anställning genomfört en del av introduktionsperioden ska se till att läraren eller förskolläraren genomför så stor del av återstoden av introduktionsperioden som ryms inom anställningstiden.

Arbetsgivaren behöver inte erbjuda introduktionsperiod när en lärare, eller förskollärare, anställs för högst trettio (30) dagar.

Stödmaterial för dig som är ombud

Det finns stödmaterial tillgängligt för dig som är ombud. För att ta del av materialet behöver du logga in.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-16 11.13