Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Arbetsuppgifter — vad ska karriärlärare göra?


Av förordningen SFS 2013:70 framgår att en lärare med karriärtjänst huvudsakligen ska arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Huvudsakligen innebär minst 50 procent av arbetstiden. I övrigt är det huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll.

I promemorian om karriärvägar U2012/4904/S lämnades förslag på arbetsuppgifter för lärare med karriärtjänster.

En förstelärare kan till exempel:

 • ansvara för introduktionen av nyanställda lärare
 • coacha andra lärare
 • initiera pedagogiska samtal
 • initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen
  vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen
 • ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
 • vara huvudansvarig för ett ämne

En lektor kan till exempel:

 • driva ämnesövergripande projekt
 • bedriva egen forskning
 • handleda andra lärare i frågor kopplade till det specifika ämnet
 • hålla i kontakten med universitet och högskolor
 • hålla sig uppdaterad om aktuell forskning på området och att sprida den kunskapen i kollegiet, och vara huvudansvarig för ett ämne

Karriärlärare kan även syssla med andra uppgifter. Det viktiga är att uppgifterna motiveras utifrån hur de ska kunna bidra till att utveckla undervisningen och förbättra elevernas måluppfyllelse. Övriga uppgifter skulle till exempel kunna röra särskilt ansvar för betyg och bedömning, forskningsbevakning och arbetslagsledning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 10.44

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

Nomineringen till årets språkliga eldsjäl har öppnat! Läs mer om Tiyodora - förra årets vinnare av priset - i artikeln i Skolvälden. Har du en kollega som ger det lilla extra i sin lärarroll och som...