Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förstelärare

Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare samtidigt som man fortsätter att undervisa. Men också arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.

Huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om statliga bidrag till karriärtjänster för lärare.

Arbetsuppgifter

Av förordningen SFS 2013:70 framgår att en lärare med karriärtjänst huvudsakligen ska arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Huvudsakligen innebär minst 50 procent av arbetstiden. I övrigt är det huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll.

I promemorian om karriärvägar U2012/4904/S lämnades förslag på arbetsuppgifter för lärare med karriärtjänster.

En förstelärare kan till exempel:

 • ansvara för introduktionen av nyanställda lärare
 • coacha andra lärare
 • initiera pedagogiska samtal
 • initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen
 • vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen
 • ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
 • vara huvudansvarig för ett ämne

Karriärlärare kan även syssla med andra uppgifter. Det viktiga är att uppgifterna motiveras utifrån hur de ska kunna bidra till att utveckla undervisningen och förbättra elevernas måluppfyllelse.

Övriga uppgifter skulle till exempel kunna röra särskilt ansvar för betyg och bedömning, forskningsbevakning och arbetslagsledning.

Kvalifikationer för att bli förstelärare

Av förordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare eller lektor. Kraven utgör en miniminivå.

 • är legitimerad lärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Ansökningsprocessen

Under förutsättning att förordningens krav är uppfyllda är det sedan huvudmannen som sköter ansökningsprocessen, det vill säga sätter upp lokala krav och sedan utnämner de personer som anses vara lämpliga. Här kan det lokala LR-ombudet vara delaktig.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-19 14.52

Hur gör man specialtecken på datorn? #ämnesspanare Rosana Månsson tipsar här om hur man gör olika specialtecken som används i spanska.