Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Karriärtjänsternas historik

Under våren 2013 beslutade regeringen om en karriärreform för skolan. Reformen trädde i kraft den 1 juli 2013, och gjorde det möjligt för skolans olika huvudmän att söka statsbidrag för att inrätta karriärtjänster som förstelärare och lektorer.

De första statligt finansierade karriärlärarna började undervisa i grund- och gymnasieskolan, och delvis även i vuxenutbildningen, höstterminen 2013. Det statliga anslaget skulle räcka till motsvarande 3800 förstelärartjänster.

När samtliga ansökningar sammanställts hos Skolverket visade det sig att drygt 3000 förstelärare kunde börja undervisa. Endast ett 40-tal lektorat inrättades.

Det innebär att många huvudmän inte ansökt om fullt bidragsbelopp, alternativt inte inrättat karriärtjänster alls. Det visade sig att små huvudmän, framförallt friskolor, valt att inte inrätta karriärtjänster.

Lärarnas Riksförbund genomförde en stor utvärdering av karriärreformen i november 2013. Den visade att många problem kvarstår för att implementeringen av reformen ska anses vara lyckad. Bland annat saknades ofta tjänstebeskrivningar och lokala kriterier för ansökningarna, tjänsterna inrättades i huvudsak som tidsbegränsade förordnanden med lönetillägg, förhandlingarna om karriärlärarnas arbetstid upplevdes som problematiska, med mera.

Vårterminen 2014 inrättas inga nya karriärtjänster. Däremot har de huvudmän som inte inrättat tjänster under hösten 2013, alternativt inte ansökt om maxbelopp hos Skolverket, fått en ny chans att inrätta tjänster via 2013 års bidragsram. Från och med läsåret 2014/15 kommer karriärreformen att expandera kraftigt till att omfatta så många som 15000 lärare.

Hur stor bidragsramen är för varje huvudman, inför läsåret 2014/15, går att läsa på Skolverkets webbplats www.skolverket.se/karriar

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-23 08.06

Samlat stödmaterial

Skolverkets portalsida för karriärtjänster. Här finner du förordning, föreskrifter, statliga promemorior, blanketter, samt uppdaterad information om reformen.

Frågor?

Anna Jändel-Holst
anna.jandel-holst@lr.se
08-613 27 35

#ämnesspanare Mia Smith skriver om vikten av att få in rörelse även i de teoretiska ämnena och tipsar om hur man kan få till det i lektionsvardagen.