Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kvalifikationer - vem kan bli karriärlärare?


Av förordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare eller lektor.

Kraven utgör en miniminivå.

En förstelärare

  • är legitimerad lärare
  • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
  • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
  • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

En lektor

  • är legitimerad lärare
  • har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
  • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Ansökningsprocessen

Under förutsättning att förordningens krav är uppfyllda är det sedan huvudmannen som sköter ansökningsprocessen, det vill säga sätter upp lokala krav och sedan utnämner de personer som anses vara lämpliga. Här kan det lokala LR-ombudet vara delaktig.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-09 11.27

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

Idag är det 100 år sedan det första av två riksdagbeslut fattades för att kunna ge kvinnor rösträtt också i Sverige. När 100-årsdagen av det tidigare fattade principbeslutet om en reform av rösträtte...