Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lektor

Om du har lägst licentiatexamen i ett ämne, eller ämnesdidaktik, ska du kunna bli lektor, en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning.

Huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om statliga bidrag till karriärtjänster för lärare.

Arbetsuppgifter

Av förordningen SFS 2013:70 framgår att en lärare med karriärtjänst huvudsakligen ska arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Huvudsakligen innebär minst 50 procent av arbetstiden. I övrigt är det huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll.

I promemorian om karriärvägar U2012/4904/S lämnades förslag på arbetsuppgifter för lärare med karriärtjänster.

En lektor kan till exempel:

•    driva ämnesövergripande projekt
•    bedriva egen forskning
•    handleda andra lärare i frågor kopplade till det specifika ämnet
•    hålla i kontakten med universitet och högskolor
•    hålla sig uppdaterad om aktuell forskning på området och att sprida den kunskapen i kollegiet, och vara huvudansvarig för ett ämne

Karriärlärare kan även syssla med andra uppgifter. Det viktiga är att uppgifterna motiveras utifrån hur de ska kunna bidra till att utveckla undervisningen och förbättra elevernas måluppfyllelse.

Övriga uppgifter skulle till exempel kunna röra särskilt ansvar för betyg och bedömning, forskningsbevakning och arbetslagsledning.

Kvalifikationer för att bli lektor

Av förordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare eller lektor. Kraven utgör en miniminivå.

  • är legitimerad lärare
  • har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
  • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet. Lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-09 11.51

#ämnesspanare Mia Smith skriver om vikten av att få in rörelse även i de teoretiska ämnena och tipsar om hur man kan få till det i lektionsvardagen.