Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Statliga bidrag för karriärtjänster

Huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare.

Det är alltså staten som finansierar karriärreformen, men huvudmännen kan skjuta till resurser för att inrätta fler karriärtjänster eller bidra med särskilt avsatt tid för karriärlärarnas uppdrag.

Ersättning från staten

Statsbidraget ska gå till lärarens lön och sociala avgifter. Ersättningen som betalas ut är:

För löneökningen gäller olika regler för lärare som nyanställts hos huvudmannen i samband med att de utsågs till en karriärtjänst, än för lärare som varit anställda hos huvudmannen sedan tidigare.

Bidragsram

Hur många tjänster varje huvudman kan ansöka om pengar för – den så kallade bidragsramen – beräknar Skolverket utifrån antal elever och den totala summa som fördelas för karriärtjänster. Bidragsramen anger det sammanlagda antalet tjänster en huvudman kan ta emot bidrag för, de tjänster som redan tillsatts ingår i det antalet.

Huvudmän med färre än 75 elever har möjlighet att söka bidrag för en karriärtjänst ur en särskild bidragspott, med ett begränsat antal tjänster.

Tidigare anställd lärare

När huvudmannen utser en förstelärare eller lektor ska löneökningen vara minst 5 000 kronor per månad för förstelärare och minst 10 000 kr per månad för lektor.

När huvudmannen utser flera förstelärare och lektorer kan huvudmannen differentiera löneökningen mellan tjänsterna. Den sammantagna löneökningen ska dock minst vara summan av beloppen 5 000 kr per månad för varje förstelärare och 10 000 kr för varje lektor.

Nyanställd lärare

Förstelärare ska ha minst 5 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen.

Lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen.

Läs mer om statliga bidrag för karriärtjänster på Skolverkets webbplats »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-27 13.10

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

”Vi tre är eniga om att det krävs ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vi menar att elevernas livschanser inte får vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsätt...