Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Styrdokument för karriärtjänsterna

Dessa dokument kan vara till vägledning inför diskussioner med arbetsgivaren.

Viktiga dokument som styr karriärtjänsterna.

  • Regeringens promemoria om karriärtjänster i skolan, förarbete – ursprunget som ligger till grund för reformen och därmed de övriga dokumenten.
  • Förordning om statsbidrag 2013:70 – här regleras villkoren för att huvudmännen ska kunna ansöka om statsbidrag för inrättandet av karriärtjänster för lärare. Här regleras de formella kraven för att du som lärare ska kunna ansöka om karriärtjänst liksom förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att statsbidrag ska kunna betalas ut till huvudmannen. Förordningen beskriver också vad som gäller för lärare som inte arbetar heltid. Det framgår också hur bidragsramen fastställs och vad huvudmannen måste tänka på, liksom vad som gäller vid regelöverträdelser från huvudmannens sida.
  • Skollagen 2 kap 22 § – i skollagen finns en upplysningsparagraf om att arbetsgivare bör sträva efter att inrätta karriärtjänster för särskilt yrkesskickliga lärare. Här står också att staten har avsatt medel för detta syfte.
  • Skolverkets föreskrift SKOLFS 2013:147 – Skolverkets föreskrift riktar sig specifikt till huvudmannen. Beskriver hur pengar rekvireras och vad som menas med att en karriärlärare huvudsakligen måste ägna sig åt undervisning, det vill säga att minst 50 procent av arbetstiden. Här finns också en kravlista på vilka uppgifter om varje karriärlärare som huvudmannen ska uppge till Skolverket inför rekvisition av pengar.

Rekommenderad läsning

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 10.48

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

Samlat stödmaterial

Skolverkets portalsida för karriärtjänster. Här finner du förordning, föreskrifter, statliga promemorior, blanketter, samt uppdaterad information om reformen.

Nomineringen till årets språkliga eldsjäl har öppnat! Läs mer om Tiyodora - förra årets vinnare av priset - i artikeln i Skolvälden. Har du en kollega som ger det lilla extra i sin lärarroll och som...