Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Villkor för karriärlärare

När det gäller karriärlärarnas arbetsvillkor är det i stort sett upp till huvudmannen att förhandla och bestämma över dessa.

Karriärreformen är en statlig satsning för höjda lärarlöner och utveckling av undervisningen. Staten finansierar, men det är skolans huvudmän som till mycket stor del bestämmer hur reformen ska tillämpas lokalt.

Vem bestämmer vad?

Nedan finns en grov översikt som visar ansvarsfördelningen mellan stat och huvudmän.

Att bevaka och diskutera – Lärarnas Riksförbunds uppfattning

Det som inte står angivet i statlig förordning är föremål för förhandling. Det innebär att du själv som förstelärare/lektor, eller med hjälp av Lärarnas Riksförbund lokalt, kan komma överens med rektor, eller huvudman, om sådant som till exempel arbetsuppgifter och uppdrag.

Följande lista visar vad som är viktigt att tänka på om du funderar på att bli, alternativt redan är, förstelärare eller lektor.    

Ett formulerat uppdrag 

Det är viktigt att du som karriärlärare har ett skriftligt formulerat uppdrag, där såväl syfte som arbetsuppgifter finns nedtecknade. Detta ökar tydligheten för både din och arbetsgivarens del, men det stärker också legitimiteten för det du gör gentemot kollegorna.

Ferietjänst och tillsvidare 

Det finns ingen anledning att karriärlärare ska gå på en annan arbetstidsreglering än kollegorna.  Ferietjänsten är utformad särskilt för läraryrket, där undervisningen står i centrum. Undervisningen sker när eleverna är i skolan, och därmed är det också naturligt att utvecklingen av undervisningen sker i samband med att undervisning bedrivs. Ferietjänsten är anpassad efter skolans vardag, där undervisningen är i centrum, och karriärlärarna ska syssla med just undervisning.

Huvudmannen har möjlighet att ge karriäruppdraget på visstid. Enligt Lärarnas Riksförbunds mening är inte ett uppdrag på ett par år att beteckna som karriär, utan karriär är mer ihållande. I syfte att karriärlärare långsiktigt ska kunna utveckla undervisningen förespråkar därför Lärarnas Riksförbund tillsvidareanställningar.

Fast månadslön - inte ett lönetillägg 

Huvudmannen får från staten 5.000 kronor per månad för en förstelärare och 10.000 kronor per månad för en lektor - plus kostnaderna för sociala avgifter. Det är rimligt att dessa summor följer individen – det vill säga att en förstelärare får en löneökning om 5.000 kronor i månaden. Den nya lönen bör vara en ny fast ”kontant” lön, alltså inte ett lönetillägg.

Arbetsuppgifterna 

Det är rekommenderat att du som karriärlärare har ett skriftligt formulerat uppdrag, som är individuellt för dig.

I det skriftliga formulerade uppdraget bör också anges vilka arbetsuppgifter du förväntas utföra i syfte att förbättra och utveckla undervisningen. Endast ett fåtal arbetsuppgifter bör nämnas som du som karriärlärare kan fokusera på.

Arbetsuppgifter kan till exempel handla om att handleda kollegor, eller bedriva ett särskilt ämnesansvar. Som utnämnd karriärlärare bör du ha goda möjligheter att tillsammans med din arbetsgivare påverka innehållet i uppdraget och de åtföljande arbetsuppgifterna.

Tips på relevanta arbetsuppgifter för förstelärare och lektorer finns nämnda i regeringens förarbete.

Eventuell tid för uppdraget 

Om huvudmannen vill åstadkomma förändring i verksamheten till följd av karriärreformen, är det rimligt att tid på något sätt avsetts för förstelärarnas och lektorernas uppdrag. Det är givetvis en organisatorisk fråga, och tid blir då en slags medfinansiering från huvudmannens sida.

Frågan om särskild tid för förstelärare och lektorer har vållat bekymmer på en del håll.

Det bästa är om tidsfrågan finns med vid förhandlingen om nya karriärtjänster, men det går givetvis att ta upp frågan för dig som är befintlig karriärlärare. En argumentation bör då förberedas för hur tiden bör användas, och vilka positiva konsekvenser detta kan få för undervisningens utveckling.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-11 11.17

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin