Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lärarlegitimation

Sedan den 1 december 2013 krävs lärarlegitimation för att tillsvidareanställas, undervisa och sätta betyg inom så gott som hela det offentliga svenska skolväsendet.

För lärare i särskoleformerna är övergångsperioden förlängd fram till 1 juli 2018.

Undantag för vissa lärargrupper finns, exempelvis för lärare som undervisar i yrkesämnen och modersmål.

Lärarlegitimationen innebär ett starkare personligt yrkesansvar, vilket bland annat innebär att en lärare kan få sin legitimation indragen, alternativ bli varnad, ifall denne brustit i sin yrkesutövning.

Ansökan om lärarlegitimation görs personligen till Skolverket.

Lärarlegitimation är bra

  • Lärarens ansvar för undervisningens kvalitet blir tydligare.
  • Större rättssäkerhet för eleverna.
  • Stärker läraryrkets identitet och de behöriga, utbildade lärarnas ställning

Behörighetskrav

Grundprincipen är att det man en gång utbildades för är man också behörig för. Dessutom kan alla examina kompletteras med annan behörighetsgivande utbildning.

Frågor och svar

  • Vad gäller om jag inte tagit ut min lärarexamen?
  • Vem får sätta betyg?
  • Hur får jag behörighet baserat på erfarenhet?
  • Kan rektorn sätta betyg?

Få svar på dessa och andra legitimationsfrågor »

Undantagna lärargrupper

För vissa grupper görs undantag från kravet på legitimation för tillsvidareanställning och betygssättning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 10.31

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin