Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Lärarlegitimation

Sedan den 1 december 2013 krävs lärarlegitimation för att tillsvidareanställas, undervisa och sätta betyg inom så gott som hela det offentliga svenska skolväsendet.

För lärare i särskoleformerna är övergångsperioden förlängd fram till 1 juli 2018. Kraven om lärarlegitimation ›

Undantag för vissa lärargrupper finns, exempelvis för lärare som undervisar i yrkesämnen och modersmål.

Lärarlegitimationen innebär ett starkare personligt yrkesansvar, vilket bland annat innebär att en lärare kan få sin legitimation indragen, alternativ bli varnad, ifall denne brustit i sin yrkesutövning.

Ansökan om lärarlegitimation görs personligen till Skolverket.

Lärarlegitimation är bra

 • lärarens ansvar för undervisningens kvalitet blir tydligare.
 • större rättssäkerhet för eleverna.
 • stärker läraryrkets identitet och de behöriga, utbildade lärarnas ställning

Därför har Lärarnas Riksförbund kämpat för att lärarlegitimation införs »

Behörighetskrav

Grundprincipen är att det man en gång utbildades för är man också behörig för. Dessutom kan alla examina kompletteras med annan behörighetsgivande utbildning.

Behörighetsreglerna för legitimationen »

Frågor och svar

 • Vad gäller om jag inte tagit ut min lärarexamen?
 • Vem får sätta betyg?
 • Hur får jag behörighet baserat på erfarenhet?
 • Kan rektorn sätta betyg?

Få svar på dessa och andra legitimations-frågor »

Undantagna lärargrupper

För vissa grupper görs undantag från kravet på legitimation för tillsvidareanställning och betygssättning.

Undantag för vissa lärargrupper »

Vissa frågor återstår att arbeta med

Införandet av lärarlegitimation är en av de största reformerna som genomförts i svensk skola. Det är därför rimligt att vissa delar behöver utvärderas och på sikt förändras.

Förbundsstyrelsen har identifierat ett antal områden som kräver förändringar:

 • verka för att utreda möjligheten av en skärpning i skollagen avseende rätten att sätta betyg. Det bör inte räcka med legitimation utan även ställas krav på behörighet i ämnet och årskursen. Lärare med legitimation, men som saknar behörighet för den aktuella undervisningen, bör enligt förbundsstyrelsens uppfattning sätta betyg i samråd med en behörig kollega.
 • En förändring av behörighetsreglerna för praktisk-/estetiska ämnen i särskolan. De nuvarande reglerna medför att det ställs orimliga krav på speciallärarutbildning inriktad mot utvecklingsstörning för lärare som undervisar enstaka elever/grupper,
 • Införandet av en legitimation för studie- och yrkesvägledare och
 • Att alla lärargrupper på sikt omfattas av möjlighet till och krav på lärarlegitimation.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-18 14.28