Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ändringar som genomfördes
1 december 2013

Regeringen presenterade den 26 april 2013 ett antal förändringar i legitimationssystemet för yrkeserfarna lärare.

Ansökningar utifrån de ändrade reglerna görs till Skolverket.

Även lärare som redan fått sin legitimation kan kostnadsfritt ansöka om utökad behörighet utifrån de ändrade reglerna.

Lärare som är legitimerade kan ansöka om utökad behörighet på basis av minst åtta års undervisning i ämnen där de inte har formell utbildning. Erfarenheten kan vara spridd över en 15-årsperiod och undervisningstid fram till och med 1 juli 2015 ska få räknas in. För lärare som före 1 juli i år fyller 55 år krävs istället minst fyra års undervisningserfarenhet.

Lärare som kompletterat sin utbildning före den 1 juli 2011 får nu detta bedömt utifrån de regler eller den praxis som gällde vid tiden för kompletteringen. Tidigare ställdes krav på ett poängantal som motsvarar dagens lärarutbildning, något som upprört både Lärarnas Riksförbund och de lärare som uppfattat sig som behöriga i många år.

Eftersom behörighetsläget är sämre i särskoleformerna har övergångsperioden där förlängts till den 1 juli 2018. Det innebär att lärare som var tillsvidareanställda den 1 juli 2011 får fortsätta undervisa och sätta betyg även om de inte har legitimation med behörighet för särskolan.

Vissa personer som har en lärarexamen, men inte undervisat i det allmänna skolväsendet, kan tillgodoräkna sig ett års undervisningstid från den verksamhet där de undervisat och därmed få sin lärarlegitimation utan introduktionsperiod. Det rör sig om lärare som efter examen har arbetat kvar på högskolan, undervisat på folkhögskola eller i kulturskolan.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-29 10.36