Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Behörighetskrav

Grundprincipen är att det man en gång utbildades för är man också behörig för.

Ett absolut krav för att få lärarlegitimation är att du har en svensk
eller utländsk lärarexamen. En utländsk examen måste först godkännas såsom motsvarande en svensk för att kunna ligga till grund för legitimation. Detta sker i samband med att du ansöker till Skolverket om lärarlegitimation.

Kopplat till lärarlegitimationen finns behörighetsregler som beskriver vad som krävs för att en lärare ska få undervisa i en viss skolform, årskurs och ämne. Detta regleras i en förordning i vardagligt tal kallad behörighetsförordningen (2011:326).

Grundprincipen är att det man en gång utbildades för är man också behörig för. Dessutom kan alla examina kompletteras med annan behörighetsgivande utbildning.

För lärare som läst kompletterande högskolekurser före 1 juli 2011; gäller att kurserna ska bedömas utifrån de behörighetskrav som gällde vid tidpunkten för studierna. Har du tidigare ansökt om legitimation med fått avslag för att dina äldre studier inte varit tillräckligt omfattande har du nu möjlighet att kostnadsfritt ansöka igen. Mer information om detta hittar du på Skolverkets webbplats.

Under en övergångsperiod är det också möjligt för vissa lärare att komplettera sin behörighet utifrån erfarenhet av undervisning i ett eller flera ämnen.

Hos Skolverket finner du ytterligare information om vad som krävs för att få lärarlegitimation.

Att överklaga legitimationen

Om du ansökt om legitimation men inte fått de behörigheter du förväntat dig finns möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur överklagan går till får du tillsammans med beskedet från Skolverket. Observera att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid och innehålla information om vad du önskar få ändrat och vilka skäl du åberopar för detta. Lärarnas Riksförbund bistår inte juridiskt i överklagandeprocessen men om du har frågor kan du kontakta vår medlemsjour.

Läs mer på Skolverkets webbplats om att överklaga beslut om lärarlegitimation »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-30 09.57

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin