Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Undantag för vissa lärargrupper

Alla examinerade lärare kommer att kunna ansöka om lärarlegitimation, men för vissa grupper görs undantag från kravet på legitimation för tillsvidareanställning och betygssättning.

Undantagna från kravet på lärarlegitimation är:

  • Lärare i modersmål
  • Lärare i gymnasieskolan som undervisar i yrkesämnen
  • Lärare i gymnasiesärskolan som undervisar i yrkesämnen
  • Lärare i komvux som undervisar i yrkesämnen
  • Lärare i särvux som undervisar i yrkesämnen

Den som har en lärarexamen och utbildning för modersmål eller yrkesämnen kan dock få legitimation och undantaget från krav på legitimation vid tillsvidareanställning gäller bara om det (1) saknas legitimerade sökande, (2) den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen, och (3) det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen.

Två andra undantag är:

  • Lärare som undervisar i ett ämne på engelska. Ämnet får dock inte vara ett språk. Dessa lärare måste ha utländsk lärarutbildning. För grundskolor krävs också särskilt tillstånd från Skolinspektionen för att få bedriva undervisning på engelska.
  • Lärare i fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning. I dagsläget gäller det bara för Waldorfskolor.

Dessa grupper omfattas inte alls av lärarlegitimationen

  • Studie- och yrkesvägledare
  • Fritidspedagoger

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2013-12-01 20.50

"Jag vill lägga till tre saker. Det krävs en förstärkt studie- och yrkesvägledning så att man ska kunna göra valet om att välja bort eller inte. Jag skulle vilja att 100 poäng är 100 timmar så elevern...