Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Hantering av ärenden

Alla med en lärarexamen kan ansöka om om lärarlegitimation hos Skolverket.

Anmälan

Klagomål på en legitimerad lärare anmäls till Skolinspektionen som gör en första granskning av ärendet. De avgör om ärendet ska avfärdas eller överlämnas till Lärarnas ansvarsnämnd. Det är enbart Skolinspektionen som kan föra ärenden till nämnden.

I Skolinspektionens anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd går det endast att yrka på varning eller återkallelse av legitimation.

Lärarnas ansvarsnämnd prövar, efter anmälan från Skolinspektionen, lärarens rätt att inneha legitimation och beslutar om åtgärd.

Åtgärder

Varning

Lärarnas ansvarsnämnd ska meddela en legitimerad lärare, eller förskollärare, en varning om han eller hon

  • varit oskicklig i sitt arbete, det vill säga inte kan sitt jobb.
  • i eller i samband med yrkesutövningen begått ett brott som kan påverka hans eller hennes arbete som lärare eller
  • på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning

Återkallande

Lärarnas ansvarsnämnd ska återkalla en legitimation
om den legitimerade läraren, eller förskolläraren,

  • varit grovt oskicklig i sitt arbete
  • i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas
  • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande
  • på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning
  • inte följt ett föreläggande från nämnden om att genomgå en läkarundersökning
  • själv begär att legitimationen ska återkallas

Meddelande om åtgärd

Om en lärare får en varning, eller sin legitimation återkallad, ska nämnden meddela läraren detta beslut skriftligt.

Nämnden ska också underrätta Skolverket och arbetsgivaren. Beslutet kommer att finnas i Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.

Överklaga

Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Nämnden kan, om förhållandena ändras, bestämma att en lärare eller förskollärare ska få tillbaka sin legitimation. Besök gärna ansvarsnämndens hemsida.

Lärarnas Riksförbund är inte part i de ärenden som prövas av nämnden och företräder således inte berörd medlem. Om du blir anmäld och önskar stöd från förbundet bör du ta kontakt med Lärarnas Riksförbunds medlemsjour.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-16 14.03

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

”Vi tre är eniga om att det krävs ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vi menar att elevernas livschanser inte får vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsätt...