Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Skolinspektionens granskning av ärenden

Klagomål på en legitimerad lärare anmäls till Skolinspektionen som gör en första granskning av ärendet.

Ett ärende gentemot en lärare kan initieras på fyra olika sätt

 • Anmälan mot enskild lärare
 • Anmälan mot lärare i samband med ordinärt anmälningsärende
 • Initiativärende – i samband med reguljär inspektion eller exempelvis uppmärksamhet i media
 • Initiativärende med anledning av vad som framkommer av brottmålsdom som skickats till Skolinspektionen från domstol 

Inkomna ärenden enligt punkt 1-3 ovan utreds vid de fem regionala avdelningarna; Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.

Utredning ska påbörjas inom tre arbetsdagar. Om det är helt uppenbart att ärendet inte kommer att leda till något, ska handläggaren inte inleda någon utredning och istället avsluta ärendet direkt.

Utredningen i korthet

 • Den anmälde läraren får möjlighet att lämna synpunkter på anmälan. Läraren är dock inte skyldig att yttra sig.
 • Dokumentation begärs in tillsammans med yttrande från rektor och huvudman. Både lärare och rektor/huvudman får tre veckor på sig.
 • När samtliga handlingar kommit in skickas dessa till läraren. som då ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på allt som har tillförts ärendet. Om läraren vill yttra sig ska det ske inom tre veckor.
 • Handläggaren på Skolinspektionen sammanställer därefter alla inkomna uppgifter och gör en preliminär bedömning av ärendet.
 • Om handläggaren överväger att föreslå en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd ska detta föregås av ett möte med den anmälda läraren. Till detta möte kan läraren ta med sig någon som stöd eller biträde.
 • Oavsett om utredningen föreslås leda till en anmälan eller inte ska ärendet föredras för chefsjuristen som sedan fattar slutligt beslut att antingen inge en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd – eller avsluta ärendet.

Utredningsärenden som initierats på grund av en brottmålsdom (punkt 4 ovan) utreds på Skolinspektionens rättssekretariat i Stockholm.

Det kan röra allvarlig brottslighet (även utanför yrkesutövningen) eller annan brottslighet (inom yrkesutövningen). Rättssekretariatet avgör om det krävs ytterligare utredning och läraren ska kommuniceras uppgiften om att Skolinspektionen har informerats om domen samt eventuella yttranden. Svarstid för läraren är tre veckor. I övrigt utreds ärendet som ovan.

Det är endast läraren, inte anmälaren, rektor eller huvudmannen, som är part i ärendet hos Skolinspektionen under utredningsprocessen.

En anmälan kan leda till tre olika beslut:

 • Ingen utredning
 • Utredning som leder till avslut utan anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd
 • Utredning som leder till anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd

I de fall Skolinspektionen görs en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd skickas en kopia till läraren. Ingen information skickas till anmälaren, rektorn eller huvudmannen.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-26 09.58

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin