Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Sätta betyg tillsammans

När en olegitimerad lärare undervisar, måste betygen sättas tillsammans med en legitimerad kollega. Det är viktigt att både den som undervisar och medbedömaren är medvetna om samarbetet redan vid terminsstarten. I den här texten reder vi ut vad som gäller.

I spalten till höger hittar du en checklista som tar upp det viktigaste och kan vara ett stöd vid medbedömning. Där finns också ett gemensamt uttalade från båda lärarorganisationerna om hur vi ser på att sätta betyg tillsammans.

Det här gäller vid medbedömning

Om en olegitimerad lärare ansvarar för undervisningen ska enligt skollagens 3 kap 16 § betyg sättas tillsammans med en legitimerad lärare.

Detta gäller inte olegitimerade som tillsvidareanställts utifrån något av undantagen från kravet på legitimation.

Du som är legitimerad, men undervisar i något/några ämnen där du inte har behörighet behöver inte någon medbedömare, kravet gäller bara dem som helt saknar lärarlegitimation.

Det finns inte heller något krav på att den legitimerade, med­bedömande läraren ska ha behörighet i det aktuella ämnet. Lag­stiftaren har ansett att en legitimerad lärare har de kunskaper som krävs för att sätta betyg, oberoende av vilket ämne detta gäller. Om det är möjligt bör det dock vara en lärare med behörighet för den aktuella undervisningen.

Om de två lärarna inte kan enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

När en undervisande men icke legitimerad lärare och en med­bedömande legitimerad lärare sätter betyg tillsammans ska båda signera betyget i betygskatalogen. Betygskatalogen ska också innehålla uppgifter om namn och titel på båda lärarna.

Planera samarbetet vid läsårets/terminens början

För dig som ska vara medbedömare innebär det att du behöver få möjlighet att ta del av och diskutera din icke-legitimerade kollegas betygsunderlag, helst löpande under tiden undervisningen pågår. Ett sådant uppdrag bör alltså ingå i din tjänsteplanering redan vid läsårets/terminens början.

Har detta uppdrag inte planerats i tid ska diskussioner föras med arbetsgivaren om hur utrymme ska skapas inom den ordinarie arbetstiden. Ifall uppdraget ges med kort varsel kan det bli fråga om beordrat övertidsarbete enligt sedvanliga regler.

Lärarnas Riksförbund vill ha skärpta krav

Lärarnas Riksförbund har ställt krav på att reglerna för betygssättning ska skärpas ytterligare så att det ska krävas både legitimation och behörighet i det aktuella ämnet för att självständigt få sätta betyg.

Mer information för dig som är ombud

Du som är ombud kan logga in för att ta del av ombudsinformation.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-06 10.06

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

Om dokumenten ovan

  • I en enkät från Lärarnas Riksförbund svarade var femte lärare att de fått ge stöd till en olegitimerad kollega vid betygsättning. För att stödja er som får detta uppdrag har för­bundet tagit fram en checklista med några punkter som är viktiga att ha koll på.
  • Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets har kommit överens om en rad gemensamma utgångs­punkter för vad som bör gälla vid sådan med­bedömning. Texten är från mars 2016 och skriven utifrån lärares professionella yrkesansvar och i lärares yrkesetik.

Nomineringen till årets språkliga eldsjäl har öppnat! Läs mer om Tiyodora - förra årets vinnare av priset - i artikeln i Skolvälden. Har du en kollega som ger det lilla extra i sin lärarroll och som...