Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Skollagen om undervisning


2 kap skollagen

13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

[…]

18 § Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt 13 § eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska 1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och 2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

En person som avses i första stycket får bedriva undervisning under högst ett år i sänder. Detta gäller dock inte om undervisningen avser 1. Modersmål,

2. Yrkesämne […] eller

3. Individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning.

19 § Om en person som avses i 18 § ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader, ska huvudmannen först fatta beslut om detta.

                  -----------------------------------------------

Vem får då undervisa?

 • Den som är legitimerad och behörig.
 • Den som saknar legitimation men omfattas av undantagsregler för särskolereformerna. Dessa gäller till och med 30 juni 2018.
 • Den som anställts enligt undantagsreglerna för undervisning i yrkesämne och modersmål.
 • Den som anställts enligt gällande regler för undervisning på engelska i ett ämne som inte är ett språk (vissa skolor).
 • Den som anställts enligt gällande regler för undervisning vid en skola med Waldorfpedagogik.
 • Den som används för undervisning enligt undantagsregeln i Skollagen 2 kap 18-19 §§:
  - Det finns ingen behörig att tillgå hos huvudmannen,
  ​​ - Personen är lämplig att bedriva undervisningen, och har i så stor utsträckning som möjligt en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande
  - För högst ett år i sänder
  - Mer än sex månader kräver särskilt beslut hos huvudmannen

Lärarnas Riksförbund anser

Huvudmannen måste sträva efter en överensstämmelse mellan de tillsvidareanställda lärarnas behörighet och den undervisning som ska bedrivas i huvudmannens skolor. Finns ingen legitimerad och behörig lärare att tillgå kan undantagsparagrafen tillämpas, men det krävs att man verkligen undersökt möjligheten att inom organisationen finna en för den aktuella undervisningen behörig lärare.

Stödmaterial för ombud

Det finns stödmaterial tillgängligt för dig som är ombud. För att ta del av materialet behöver du logga in.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-11 15.21

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin