Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Professionell autonomi

Det grundläggande kriteriet på en profession är att yrkesgruppen ifråga
besitter en unik, vetenskapligt baserad kunskap och kompetens, vilken är avgörande viktig för samhället. I denna utgångspunkt ligger att det är just professionen själv som bäst begriper hur yrket ska utövas.

En profession förutsätts alltså att i hög grad arbetsleda sig själv. Det finns en tyst, men tydlig, överenskommelse mellan professionen och det omgivande samhället. Samhället tillhandahåller tillräckliga resurser, anständiga villkor och i övrigt maximal autonomi. Professionen levererar enligt sitt uppdrag, på eget ansvar.

Man skulle kunna beskriva stora delar av skolans problem som ett resultat av att denna överenskommelse mellan lärarprofessionen och samhället har brutit samman. Ett bärande tema i arbetsgivarsidans agerande gentemot lärarnas fackliga organisationer under minst 30 år, är ett på alla sätt demonstrerat bristande förtroende.

Man har inte alls varit beredda att lämna professionen ifred att utföra sitt viktiga samhällsuppdrag. Man har absolut inte respekterat att det är lärarna som bäst förstår hur undervisningen ska utföras. Sedan decennier tillbaka råder en mentalitet där bokstavligen alla, oavsett insikter eller utbildning, anses begripa bättre än alla lärare hur verksamheten bäst ska bedrivas.

Grundat på denna inställning har kontrollen och inflytandet över skolan och undervisningen systematiskt flyttats från lärarna till politiker, tjänstemän eller företagare. Dessa har, med stöd av sin formella ställning som arbetsgivarföreträdare, tagit makten över skolan med ibland förskräckande resultat.

Lärarnas Riksförbund tycker

För att återupprätta en tillräckligt hög grad av autonomi för lärarprofessionen, behöver styrsystemet för skolan förändras. Samhällsuppdraget att sköta undervisningen ska formuleras av statsmakten och riktas direkt till professionen.

Det mellanled i styrsystemet som tillåtits uppstå genom det som kallas ”skolans huvudmän” ska tas bort, enkelt uttryckt. Många olika aktörer kan förvisso få vara utförare och leverantörer av skolverksamhet, men de kan inte få ha den ställning de givits i det svenska skolsystemet. Vi kan inte, som någon uttryckt det, ha hundratals olika utbildningsdepartement i landet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 10.26

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Nomineringen till årets språkliga eldsjäl har öppnat! Läs mer om Tiyodora - förra årets vinnare av priset - i artikeln i Skolvälden. Har du en kollega som ger det lilla extra i sin lärarroll och som...