Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Nationella prov och din arbetsbelastning

Det är viktigt att du som berörd lärare får tillräckligt med tid avsatt för att genomföra och rätta de nationella proven. Lärarnas Riksförbunds checklista är ett stöd inför diskussionerna på din skola.

De nationella proven är ett författningsreglerat statligt uppdrag till skolan som du som berörd lärare måste utföra i de skolformer, årskurser och ämnen du undervisar i.

Lärarnas Riksförbund anser att de nationella proven fyller en viktig funktion då de bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning. Samtidigt har antalet prov ökat och bidragit till en kraftigt ökad arbetsbelastning. För Lärarnas Riksförbund är det viktigt att lärare har en rimlig arbetslastning i samband med arbetet med proven.

Många lärare får inte nog med tid avsatt för NP

I en kartläggning som Lärarnas Riksförbund genomfört (2016) framgår att det i dag finns stora skillnader mellan olika skolor när det gäller hur proven genomförs och hur mycket tid som avsätts.

Tre fjärdedelar av de över 1 000 tillfrågade lärarna uppger att de inte får tillräckligt med tid, även om det skiljer sig mellan olika skolformer. Lärare i gymnasieskolan uppger till exempel i mycket högre utsträckning än övriga att det inte alls avsätts tid för genomförandet och rättningen.

Tillräckligt med tid påverkar synen på proven

Samtidigt visar vår undersökning att de lärare som uppger att det avsätts tillräckligt med tid för genomförande och rättning är mer positiva till proven. De anser i större utsträckning att proven bidrar till bedömningen av elevernas kunskaper, likvärdig bedömning samt berikar ämnesdiskussionen inom kollegiet, än deras kollegor som får för lite tid. 

Det är också vanligare att lärare som uppger att det avsätts tillräckligt med tid arbetar på en skola där rektor eller huvudman har fattat beslut om en organiserad process för sambedömning.

En checklista för lärare och lokalombud

Lärarnas Riksförbund har mot bakgrund av ovanstående tagit fram en checklista med frågor och informationDokumentfil .pdf. Syftet med checklistan är att ge dig som lärare och/eller lokalombud stöd inför kommande diskussioner med din rektor kring arbetet med nationella prov under läsåret.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-06 15.17

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin