Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Sätta betyg tillsammans

Om en olegitimerad lärare ansvarar för undervisningen ska enligt skollagens 3 kap 16 § betyg sättas tillsammans med en legitimerad lärare.

Detta gäller inte olegitimerade som tillsvidareanställts utifrån något av undantagen från kravet på legitimation.

Du som är legitimerad, men undervisar i något/några ämnen där du inte har behörighet behöver inte någon medbedömare, kravet gäller bara dem som helt saknar lärarlegitimation.

Det finns inte heller något krav på att den legitimerade, medbedömande läraren ska ha behörighet i det aktuella ämnet. Lagstiftaren har ansett att en legitimerad lärare har de kunskaper som krävs för att sätta betyg, oberoende av vilket ämne detta gäller. Om det är möjligt bör det dock vara en lärare med behörighet för den aktuella undervisningen.

Om de två lärarna inte kan enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

När en undervisande men icke legitimerad lärare och en medbedömande legitimerad lärare sätter betyg tillsammans ska båda signera betyget i betygskatalogen. Betygskatalogen ska också innehålla uppgifter om namn och titel på båda lärarna.

För dig som ska vara medbedömare innebär det att du behöver få möjlighet att ta del av och diskutera din icke-legitimerade kollegas betygsunderlag, helst löpande under tiden undervisningen pågår. Ett sådant uppdrag bör alltså ingå i din tjänsteplanering redan vid läsårets/terminens början.

Har detta uppdrag inte planerats i tid ska diskussioner föras med arbetsgivaren om hur utrymme ska skapas inom den ordinarie arbetstiden. Ifall uppdraget ges med kort varsel kan det bli fråga om beordrat övertidsarbete enligt sedvanliga regler.

Lärarnas Riksförbund har ställt krav på att reglerna för betygssättning ska skärpas ytterligare så att det ska krävas både legitimation och behörighet i det aktuella ämnet för att självständigt få sätta betyg.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tar i denna skrivelseDokumentfil .pdf sin utgångspunkt i legitimerade lärares professionella yrkesansvar och i lärares yrkesetik och formulerar utgångspunkter för vad som bör gälla när en legitimerad lärare beslutar om betyg tillsammans med en olegitimeradDokumentfil .pdf.

Ladda ner pdf

Mer information för dig som är ombud

Du som är ombud kan logga in för att ta del av ombudsinformation.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-30 16.46

Arbeta inte gratis – ha koll på din arbetstid! Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund har tillgång till ett praktiskt verktyg för att hålla koll på den reglerade arbetstiden. Inför det nya läsåret så...