Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Skollagen om betygssättning

För de allra flesta lärartjänster gäller ett absolut krav på legitimation för självständig betygssättning.

3 kap skollagen – ändras efter riksdagsbeslut

16 § Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

[…]

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som saknar legitimation.                            ------------------------------------------------

För de allra flesta lärartjänster gäller således ett absolut krav på
legitimation för självständig betygssättning. Det krävs dock inte
behörighet i det aktuella ämnet.

Det som avses i sista stycket är lärare som enligt skollagen får tillsvidareanställas utan legitimation, till exempel lärare i yrkesämnen och modersmål.

Lärarnas Riksförbund anser

Förbundsstyrelsen har beslutat att verka för att utreda möjligheten av en skärpning i skollagen avseende rätten att sätta betyg. Det bör inte räcka med legitimation utan även ställas krav på behörighet i ämnet och årskursen. Lärare med legitimation, men som saknar behörighet för den aktuella undervisningen, bör enligt förbundsstyrelsens uppfattning sätta betyg i samråd med en behörig kollega.

Stödmaterial för ombud

Det finns stödmaterial tillgängligt för dig som är ombud. För att ta del av materialet behöver du logga in.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 11.24

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

Idag är det 100 år sedan det första av två riksdagbeslut fattades för att kunna ge kvinnor rösträtt också i Sverige. När 100-årsdagen av det tidigare fattade principbeslutet om en reform av rösträtte...