Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Skolans styrdokument

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler.

Skolans styrdokument det vill säga de specifika regler som gäller för skolans verksamhet är Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas.

Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Skolverket lämnar i sina allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Det finns till exempel allmänna råd om bedömning och betygssättning och fritidshem.

Skollagen

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.

Skollagen reglerar bland annat skolplikten, hur huvudmännen ska
organisera skolan och hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar samt betygssättning.

Skolverkets länkar till skollagen och andra lagar »

Förordningar

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till exempel förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola, skola och fritidshem. Förordningarna, liksom lagar och andra föreskrifter, är bindande och ska följas.

Skolverkets länkar till förordningar och övergångsbestämmelser »

Föreskrifter

Regeringen kan meddela att Skolverket får eller ska besluta om bindande bestämmelser inom ett visst område. Dessa föreskrifter kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående skolor. 

Skolverkets författningssamling SKOLFS »

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns sex läroplaner:

  • Läroplan för förskolan
  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11
  • Läroplan för grundsärskolan
  • Läroplan för specialskolan
  • Läroplan för sameskolan
  • Läroplan för de frivilliga skolformerna, Gy11, Lvux12)

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Katariina Treville

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-25 15.04

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin