Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Politik för Studie- och yrkesvägledning

Lärarnas Riksförbunds politik för studie- och yrkesvägledningen

Lärarnas Riksförbunds politik för studie-och yrkesvägledning

I skolverkets Allmänna råd finns det inte några riktlinjer kring antalet tjänster eller hur många elever det ska finnas per studie-och yrkesvägledare.

Det finns inte heller riktlinjer för hur vägledningen bör organiseras. Eftersom utformningen är delegerad till den lokala nivån och efterfrågan på studie- och yrkesvägledare i skolan påverkas av kommunernas ekonomiska prioriteringar, har detta lett till stora skillnader mellan olika kommuner och skolor vad gäller antal elever per vägledare, andel behöriga vägledare och kvaliteten på vägledningen.

Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att de stora skillnaderna måste åtgärdas med statliga regleringar.

Lärarnas Riksförbund arbetar för

  • reglering av lägsta antal timmar studie- och yrkesvägledarutbildningen som respektive elev ska få under sin skoltid med start tidigt i grundskolan
  • skärpta behörighetskrav för studie- och yrkesvägledare där Skollagen ska kräva SYV-examen för anställning som SYV
  • en tydligare uppföljning av verksamheten från statens sida
  • en likvärdig studie- och yrkesvägledning i landet som kompenserar för elevers olika bakgrund, förutsättningar och behov
  • att en SYV-legitimation på sikt ska kunna bli verklighet
  • att studie-och yrkesvägledarnas möjligheter till kompetensutveckling garanteras
  • att svensk forskning om studie- och yrkesvägledningen, samt yrkets vetenskapliga kunskapsbas, förstärks
  • att det är en hög kvalitet, och bredd, på studie- och yrkesvägledarutbildningen och att den hålls uppdaterad


Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar att elever som har haft
bristande tillgång till studie-och yrkesvägledning i grundskolan löper
större risk för programbyten eller avhopp i gymnasieskolan. Därmed är det av yttersta vikt att tillgängligheten och kvaliteten av svensk
studie- och yrkesvägledning höjs kraftigt.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-22 10.51