Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort i ett alltmer utpräglat kunskapssamhälle med återkommande studie- och yrkesval i ett för individen livslångt perspektiv. Studie- och yrkesvägledarens profession bör därför relateras till en egen yrkesetik.
De etiska riktlinjerna är i första hand avsedda som stöd vid ställningstaganden i studie- och yrkesvägledarnas yrkesutövning.

De ska också stimulera till diskussion om studie- och yrkesvägledares yrkespraktik. Härigenom stärks studie- och yrkesvägledarnas profession och deras reflekterade och medvetna handlande i situationer där etiska överväganden bör göras till exempel när vägledaren hamnar i korstryck vad gäller olika intressenters förväntningar och krav.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2011-03-22 13.09