Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort i ett alltmer utpräglat kunskapssamhälle med återkommande studie- och yrkesval i ett för individen livslångt perspektiv. Studie- och yrkesvägledarens profession bör därför relateras till en egen yrkesetik.
De etiska riktlinjerna är i första hand avsedda som stöd vid ställningstaganden i studie- och yrkesvägledarnas yrkesutövning.

De ska också stimulera till diskussion om studie- och yrkesvägledares yrkespraktik. Härigenom stärks studie- och yrkesvägledarnas profession och deras reflekterade och medvetna handlande i situationer där etiska överväganden bör göras till exempel när vägledaren hamnar i korstryck vad gäller olika intressenters förväntningar och krav.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2011-03-22 13.09