3 miljarder till höjda lärarlöner

Regeringen har fattat beslut om ett nationellt lärarlönelyft som innebär att staten tillför tre miljarder per år för att höja lärares löner.

Detta innebär lärarlönesatsningen »