Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vänster

Nyheter

Höger
Play

Diamant - diagnoser i matematik

Diamant är ett nationellt bedömningsstöd i matematik för grundskolan. Diagnoserna hjälper dig som lärare att följa elevernas kunskapsutveckling i matematik. Varje diagnos visar med precision i vilken omfattning eleven förstått de begrepp som testas. Medverkande: Madeleine Löwing, filosofie doktor i matematikämnets didaktik, verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet.

7 år med Youtube som pedagogisk boozt

Korta filmer som ett pedagogiskt verktyg. Mikael Bondestam berättar om sina erfarenheter och lärdomar efter sju års filmande och användning av YouTube i undervisningen.

Yttrandefrihet och skolan - allvarligt talat

Genom sociala medier och internet sker dagligen nätpubliceringar där många medborgare blivit publicister i en mening. Även en tonåring fattar publicistiska beslut på nätet, utan att alltid förstå det själv. Det ligger i skolans uppdrag att förvalta och undervisa om rättigheter såsom yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincipen – viktiga grundbultar i en demokrati. Ett sätt att värna demokratiska rättigheter är att väva in dem i utbildningssystemet och ge eleverna kunskaper om det fria ordet och dess gränser. Medverkande: Ola Sigvardsson, PO, Lena Andersson, journalist och författare, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Elza Dunkels, forskare, och Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd. Moderator: Cecilia Garme, journalist. (Från Bokmässan 22 sept 2016)

Bara vår fantasi kan sätta stopp - digitala verktyg ökar självständigheten

Hur digitala verktyg kan skapa självständighet för elever som möter större utmaningar i skolvardagen.
Se fler videoreportage på LRplay.se ›